ورزش درمانی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

ورزش ویلیامز برای تسکین درد کمر

هنگام بیرون زدگی حاد دیسک از این نوع ورزش ها اجتناب شود. ورز ش های آبی به اشکال مختلف از جمله راه رفتن در آب، زیر نظر متخصصین مفید است. درصورتی که با هر یک از ورزش ها درد تشدید یافت، آن ورزش را به مدت چند روز انجام نداده و مجددا با تعدادکمتری شروع […]