لیزر درمانی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۸

کاربردهای لیزر پرتوان

کلمه لیزر Laser مخفف (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) بوده و به معنای تقویت نور بوسیله نشر تابشی تحریک شده می باشد. ورود لیزر به حوزه پزشکی وجراحی تقریبا از سال ۱۹۷۰ بوده است . طی این سال ها به تدریج بر تنوع و کاربردهای لیزر در پزشکی افزوده شده وشاهد پیشرفت های […]