دسته‌بندی نشده

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۰

انتخاب کفش مناسب

بخش اول توصیه های کلی :توصیه هایی برای انتخاب کفش های مناسب از فروشنده بخواهید طول و عرض هر دو پای شما را اندازه گیری کند تا کفش مناسب را تضمین کند. کفش ها را به هنگام شب خرید کنید تا پاهایتان در بزرگترین حالت خود باشند. یک پا می تواند بزرگ تر از دیگری […]